Aan de slag stap 3

De derde stap om de ruimtelijke informatie van uw afdeling en/of organisatie gereed te maken voor implementatie in één integraal Omgevingsplan is het actualiseren, digitaliseren en/of consolideren van de huidige planvoorraad. Dit is het derde onderdeel van het stappenplan van Viewpoint. Klik hier om de introductie hiervan te bekijken.

Aan de hand van het werkplan digitalisering uit Stap 2 gaan we samen met de organisatie eventuele 'witte vlekken' digitaliseren of actualiseren; afhankelijk van de wensen en ambitie van de gemeente. Eén en ander is ook afhankelijk van de capaciteit die beschikbaar is. Ondanks de afschaffing van de actualiseringsplicht loont digitalisering nog steeds de moeite. Hoe meer 'nieuwe' digitale Omgevingsplannen bij de overgang, hoe beter.

In deze fase kan ook ervaring worden opgedaan door de medewerkers van de ruimtelijke afdelingen. Ervaring bij het gebruiken van gestandaardiseerde planregels maar ook samenwerking met andere afdelingen, is hierbij onderdeel van het proces. Dit is immers een grote verandering in de toekomstige Omgevingswet. Besluiten, afwijkingen en verordeningen van andere afdelingen kunnen in deze fase gedigitaliseerd en verwerkt worden.

Actualiseren en/of digitaliseren kan op verschillende manieren: de 'witte vlekken' middels Plancontour & PDF beschikbaar stellen via Ruimtelijkeplannen.nl, een beheersverordening voor de 'witte vlekken' opstellen, een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte digitaliseren maar bijvoorbeeld ook een geconsolideerde versie maken voor het gemeentelijk grondgebied. Met bovenstaande methodes wordt (terwijl er van bovenaf beleid wordt gemaakt) alvast geoefend met het standaardiseren en actualiseren van de huidige planvooraad.

Wilt u meer weten over de inhoud en de uitwerking van de afzonderlijke stappen, de consequenties en voordelen voor uw organisatie en de ondersteuning die Viewpoint kan bieden? Neem dan contact op via 040 304 1085 en vraag naar Sander Hoosemans of per mail info@viewpoint.nl

Keer terug