Aan de slag stap 2

De tweede stap om de ruimtelijke informatie van uw afdeling en/of organisatie gereed te maken voor implementatie in één integraal Omgevingsplan is het analyseren en standaardiseren van de huidige planvoorraad. Dit is het tweede onderdeel van het stappenplan van Viewpoint. Klik hier om de introductie hiervan te bekijken.

Menig handboek binnen gemeentelijke organisaties is nog gebaseerd op de ROStandaarden2008. Om te komen tot één integraal plan is een analyse en standaardisatie van de huidige regelingen en standaarden relevant. In het toekomstig plan zal immers de inhoud van de artikelen over het hele grondgebied gelijk moeten zijn, daar waar ze nu wellicht nog per plan zullen verschillen.

In deze fase is een analyse van de bestaande vigerende verordeningen opgenomen omdat deze samen met de geactualiseerde en gestandaardiseerde regels onderdeel gaat uitmaken van de geïntegreerde set planregels.

In combinatie met de uitkomst van de GIS analyse van de 'witte vlekken' uit Stap 1, wordt een werkplan opgesteld voor het (toekomstgericht) digitaliseren en vormt zo een opmaat voor een gestandaardiseerde en geactualiseerde planvoorraad die als basis dient voor het integraal Omgevingsplan.

Wilt u meer weten over de inhoud en de uitwerking van de afzonderlijke stappen, de consequenties en voordelen voor uw organisatie en de ondersteuning die Viewpoint kan bieden? Neem dan contact op via 040 304 1085 en vraag naar Sander Hoosemans of per mail info@viewpoint.nl

  

Keer terug