Visuele intermediar en GEO partner van concept tot realisatie

Concept

Sportaccomodaties Maastricht

In samenwerking met Kybys heeft Viewpoint een digitale veldinventarisatie uitgevoerd ten behoeve van de kwaliteitsbeoordeling van buitensportaccommodatie binnen de gemeente Maastricht. Het resultaat is een digitaal werkbestand in een GIS omgeving bestaande uit een ruimtelijke database waarbij data is gekoppeld aan geometrie en via een viewer te raadplegen en te bewerken is.

lees meer
Advies

Digitalisering bestemmingsplan Alphen Stad

De gemeente Alphen aan den Rijn kiest ervoor de actualisatie van haar bestemmingsplannen thematisch aan te pakken. Hierdoor wordt voorgesorteerd op het toekomstige omgevingsplan. Viewpoint adviseert in opdracht van de gemeente over de aanpak, begeleidt het proces van digitalisering en slaat een brug tussen inhoud en techniek. Het resultaat wordt vastgelegd in een handboek.

lees meer


Viewpoint is uw partner voor visualisatie van ruimtelijke producten van concept tot realisatie. Viewpoint adviseert over- en digitaliseert ruimtelijke instrumenten.

Viewpoint is gespecialiseerd in CAD- en GIS oplossingen en ondersteunt met het interpreteren, structureren en thematiseren van GEO (omgevings-) data met behulp van ruimtelijke databases in GIS.

Daarnaast levert Viewpoint een integrale viewer die op basis van een adres of postcode het gemeentelijk ruimtelijk beleid zoals bestemmingsplan, welstand, erfgoed en archeologie gecombineerd toont.