Visuele intermediar en GEO partner van concept tot realisatie

Regie

Welstandsnota Hendrik Ido Ambacht

In opdracht van Urban Jazz heeft Viewpoint de geactualiseerde en inmiddels vastgestelde Welstandsnota van de gemeente Hendrik Ido Ambacht gedigitaliseerd. Op basis van de analoge nota is geadviseerd hoe de structuur het beste digitaal vorm te geven. Hiermee is het beleid gestructureerd en gebruiksvriendelijk ontsloten via Ruimtelijkeplannen.nl.

lees meer
Vorm

Publieksfolder Welstandsnota gemeente Bernheze

In opdracht van de gemeente Bernheze geeft Viewpoint de publieksfolder Welstandsnota vorm. De folder legt aan de gebruiker van de nota uit welke regels er gelden bij het bouwen of verbouwen.

Vanaf 8 oktober 2015 is Bernheze voor het grootste gedeelte Welstandsvrij en kan in veel gevallen een aantal stappen in het bouwproces worden overgeslagen.

lees meer


Viewpoint is uw partner voor visualisatie van ruimtelijke producten van concept tot realisatie. Viewpoint adviseert over- en digitaliseert ruimtelijke instrumenten.

Viewpoint is gespecialiseerd in CAD- en GIS oplossingen en ondersteunt met het interpreteren, structureren en thematiseren van GEO (omgevings-) data met behulp van ruimtelijke databases in GIS.

Daarnaast levert Viewpoint een integrale viewer die op basis van een adres of postcode het gemeentelijk ruimtelijk beleid zoals bestemmingsplan, welstand, erfgoed en archeologie gecombineerd toont.