Visuele intermediar en GEO partner van concept tot realisatie

Aan de slag stap 1

Ordenen en opschonen

Terwijl gemeenten beleid maken om de implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden, ligt er bij de ruimtelijke afdelingen een enorme uitdaging om de ruimtelijke planvoorraad gereed te maken voor diezelfde implementatie.

Een eerste stap...

lees meer
Aan de slag stap 3

Actualiseren en consolideren

Terwijl gemeenten beleid maken om de implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden, ligt er bij de ruimtelijke afdelingen een enorme uitdaging om de ruimtelijke planvoorraad gereed te maken voor diezelfde implementatie.

De derde en één na laatste stap...

lees meer

Viewpoint is de nationale tekenkamer voor overheden, bureaus, zelfstandigen en particulieren. Voor de invoering van de Omgevingswet heeft Viewpoint een stappenplan ontwikkeld op basis waarvan de gemeentelijke planvoorraad in vier praktische stappen gereed wordt gemaakt voor de gemeente brede implementatie, het opstellen van één integraal Omgevingsplan en een soepele overgang naar het Digitaal Stelsel.