Visuele intermediar en GEO partner van concept tot realisatie

Aande slag stap 4

Integreren en combineren

Terwijl gemeenten beleid maken om de implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden, ligt er bij de ruimtelijke afdelingen een enorme uitdaging om de ruimtelijke planvoorraad gereed te maken voor diezelfde implementatie.

De laatste stap...

lees meer
Aan de slag stap 2

Analyseren en standaardiseren

Terwijl gemeenten beleid maken om de implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden, ligt er bij de ruimtelijke afdelingen een enorme uitdaging om de ruimtelijke planvoorraad gereed te maken voor diezelfde implementatie.

De tweede stap...

lees meer

Viewpoint is de nationale tekenkamer voor overheden, bureaus, zelfstandigen en particulieren. Voor de invoering van de Omgevingswet heeft Viewpoint een stappenplan ontwikkeld op basis waarvan de gemeentelijke planvoorraad in vier praktische stappen gereed wordt gemaakt voor de gemeente brede implementatie, het opstellen van één integraal Omgevingsplan en een soepele overgang naar het Digitaal Stelsel.